ข่าวกิจกรรม

สสค.ระยอง ร่วมสังเกตุการณ์งานสัมนาโครงการป้องกันปัญหาแรงงานของผู้ส่งมอบที่มีผลกระทบต่อบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Post by Rayong
on 28 กันยายน 2565
ฮิต: 22

สสค.ระยอง ร่วมสังเกตุการณ์งานสัมนาโครงการป้องกันปัญหาแรงงานของผู้ส่งมอบที่มีผลกระทบต่อบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดย จังหวัดระยอง มีสถานประกอบกิจการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Supplier) ที่ส่งมอบให้กับ บริษัท อีซูซุฯ จำนวนหลายแห่ง

สสค.ระยอง โดย พนักงานตรวจความปลอด-ภัย เข้าตรวจประเมินมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

Post by Rayong
on 28 กันยายน 2565
ฮิต: 15

สสค.ระยอง โดย พนักงานตรวจความปลอด-ภัย เข้าตรวจประเมินมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

ภายใต้ Campaign “Anti Fire” ประเภทสถานบริการบันเทิงในพื้นที่จังหวัดระยอง 

กฎหมายแรงงานน่ารู้

 

 

สื่อวีดีทัศน์

โครงสร้าง ภารกิจ กรมฯ                                                                                 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน                                                       เพลง บุตรเทพบดีเทวดา3องค์ จัดทำโดย สสค.ระยอง   

                  ดูวีดีโอทั้งหมด