ประวัติความเป็นมา

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 10788

   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชน เข้าตรวจดู โดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9

   สำหรับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีนายอุบล รอดทอง นิติกรชำนาญการ และนางสาวปนัดดา พรมสุวรรณ นักวิชาการแรงงาน เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ประชาชน ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะขอรับบริการสามารถขอรับบริการได้ตามสถานที่ ดังกล่าวในวันและเวลาราชการ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3869 4117-9 โทรสาร ต่อ 601-603