กฎหมายแรงงานน่ารู้

 

 

สื่อวีดีทัศน์

โครงสร้าง ภารกิจ กรมฯ                                                                                 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน                                                       เพลง บุตรเทพบดีเทวดา3องค์ จัดทำโดย สสค.ระยอง   

                  ดูวีดีโอทั้งหมด