169669
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
476
507
1878
164119
10397
11641
169669

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-21 22:39

กสร. ขอลูกจ้าง-นายจ้าง ช่วยกันเฝ้าระวังไฟไหม้ช่วงฤดูหนาว

Post on 22 ธันวาคม 2560
by Rayong
ฮิต: 63

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6012210010056

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอลูกจ้าง นายจ้าง ร่วมป้องกันเหตุไฟไหม้ฤดูหนาว เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเป็นพิเศษ พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 

   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว หลายพื้นที่อากาศหนาวเย็น และมีลมพัดแรง สภาพอากาศแห้ง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้สูง โดยเฉพาะทุ่งหญ้าหรือที่รกร้างว่างเปล่า รวมไปถึงอาคารบ้านเรือน สถานประกอบกิจการ และอาจลุกลามรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จึงขอเตือนมายังนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันเฝ้าระวังความปลอดภัย และขอให้สถานประกอบกิจการกำชับให้ลูกจ้างเพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้และจัดเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย และแหล่งความร้อนต่าง ๆ รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

   อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยและให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยแก่ลูกจ้าง เช่น จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมเทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อให้ลูกจ้างมีจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์สูญเสียและมีความสุขกับฤดูหนาวนี้
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์แหล่งที่มา : สำนักข่าว