169670
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
477
507
1879
164119
10398
11641
169670

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-21 22:39

จังหวัดระยองประชุมศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดระยอง

Post on 16 ธันวาคม 2560
by Rayong
ฮิต: 54

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6012140010188

 
ที่ห้องประชุมบูรพาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ จากการลงพื้นที่ ในช่วงที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 –30 พฤศจิกายน 2560 ด้านการตรวจแบบบูรณาการแรงงานในกิจการประมงทะเล ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการบังคับแรงงานขัดหนี้ และไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส่วนด้านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ทั้ง 2 ศูนย์ จากการตรวจสอบ ไม่พบเรือที่กระทำผิดกฎหมาย และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ส่วนการตรวจสอบสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ พบสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 25 แห่ง จากทั้งหมด 40 แห่ง พบการใช้แรงงานเด็ก 3 แห่ง เป็นแรงงานเด็กสัญชาติลาว 2 แห่ง ทั้งนี้ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแล้ว และรอการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

นายธีรวัฒน์ สุดสุข กล่าวว่า ศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดระยอง เป็นศูนย์ที่ทำงานแบบบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกิจการประมงทางทะเลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงสภาพการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากสภาพการทำงานบนเรือประมงทะเลเป็นงานหนัก มีลักษณะงานที่เสี่ยงอันตราย ต้องใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นระยะเวลานาน และคนไทยไม่นิยมอาชีพประมงทะเล ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน โดยเมื่อปี 2558 - 2559 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับเทียร์ 3 (Tier 3) ซึ่งหมายถึง ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล และแต่งตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อร่วมตรวจบูรณาการกิจการประมงกลางทะเลจังหวัดระยอง นอกจากนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 (ศรชล.1) ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำและเกี่ยวเนื่องประมงทะเล จากการดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2560 ประเทศไทยถูกจัดลำดับให้ดีขึ้นมาเป็นลำดับเทียร์ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) โดยในปีงบประมาณ 2561 ประเทศไทยมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในระดับเทียร์ 2

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์ผู้เรียบเรียง : ณัฎ์ฐญา คุณชยวาณิฎฐ์แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง