169668
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
475
507
1877
164119
10396
11641
169668

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-21 22:39

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบาย Safety Thailand มุ่งขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงรุกและป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง

Post on 12 ธันวาคม 2560
by Rayong
ฮิต: 58

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6011140010057

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบาย Safety Thailand มุ่งขับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงรุกและป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวมอบนโยบายในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพพื้นที่ และผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตและหน่วยงานภาคีเครือข่าย Safety Thailand ร่วมสังเกตการณ์ ว่าในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนความปลอดภัยตามวาระ Safety Thailand ในระดับจังหวัด เน้นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ทุกจังหวัดต้องลดสถิติอัตราการประสบอันตรายทุกกรณี รวมถึงป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทบริการจังหวัดละ 30 แห่ง จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และขยายไปสู่องค์กรอื่น ๆ ต้องทำงานเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบ เน้นการทำงานบูรณาการตามแนวประชารัฐ ตลอดจนเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน สร้างการับรู้ให้แก่แรงงาน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องสร้างวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในจังหวัด
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่ออีกว่านโยบายสำคัญด้านมาตรป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ต้องลดการใช้แรงงานเด็ก เป้าหมายใน 4 กิจการ ได้แก่ กุ้ง ปลา อ้อย และน้ำตาล ตลอดจนคุ้มครองดูแล บังคับใช้กฎหมายกลุ่มแรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิมผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรงแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย