364223
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
257
263
778
360842
8989
8810
364223

Your IP: 192.168.2.69
2020-05-26 18:03

       ขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน COVID - 19

                                                                           

จังหวัดระยอง ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านอัคคีภัย ประจำปี 2561

Post by Rayong
on 23 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 207

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. – 14.30 น. จังหวัดระยอง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เทศบาลมาบตาพุด เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลบ้านฉาง มูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง และทุกส่วนราชการที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ 2) ด้านอัคคีภัย และการอพยพประชาชน ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)