http://rayong.labour.go.th/2018/2017-07-18-06-44-16/617

                                                                           

                                                                                                                                                               

322255
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
239
1944
318031
5327
10632
322255

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-18 21:00

                                                                            

สสค.ระยอง ห่วงใยผู้ใช้แรงงาน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

Post on 09 เมษายน 2562
by Rayong
ฮิต: 254

        สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  เป็นห่วงความปลอดภัยของ ลูกจ้างในทุกๆสถานประกอบกิจการ เนื่องจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึงนี้ ส่วนใหญ่สถานประกอบกิจการได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณีซึ่งอาจจะเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากนายจ้าง ลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการทุกแห่งดำเนินการดังต่อไปนี้

          1. ให้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบ ควบคุมดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของระบบไฟฟ้า ตรวจสอบการปิด การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรที่ไม่ได้ทำงานให้เรียบร้อย และถ้ามีการปฏิบัติงานอยู่ต้องตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพราะไฟฟ้าถ้าเกิดการลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้

 

          2. ให้กำหนดมาตรการในการป้องกันเหตุ ทบทวนแผนฉุกเฉิน (อัคคีภัย ,สารเคมี)เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุต่างๆ ต้องอยูในสภาพที่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีผู้รับผิดชอบชัดเจนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องแจ้งหรือขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างมีเบอร์โทรฉุกเฉินต้องชัดเจน 

 

          3. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบต่าง ๆ รวมไปถึงการดำเนินงานของผู้รับเหมาภายนอก หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรง

 

            นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยที่เคร่งครัดแล้วขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการทุกแห่งร่วมกันรณรงค์  สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ลูกจ้างของท่าน 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (songkran1.JPG)songkran1.JPG 168 kB
Download this file (songkran2.JPG)songkran2.JPG 101 kB
Download this file (songkran3.JPG)songkran3.JPG 118 kB