364190
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
224
263
745
360842
8956
8810
364190

Your IP: 192.168.2.69
2020-05-26 16:46

       ขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน COVID - 19

                                                                           

จังหวัดระยอง จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หวังสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่แรงงานผ่านกลไกประชารัฐ

Post on 19 ธันวาคม 2561
by Rayong
ฮิต: 245

        เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดระยอง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในพื้นที่เฉพาะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และสถานบริการ เป็นต้น  จังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดและการใช้ยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  คุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน และส่งผลโดยรวมต่อความมั่นคงของประเทศ โดยปัจจุบันได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการโรงงานสีขาว และจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มสถานประกอบกิจการ ชมรมนักบริหารงานบุคคล ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เครือข่ายแรงงาน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะเป็นกลไกประชารัฐ ในการรวมพลังทำความดีเพื่อขจัดสิ้นปัญหายาเสพติด และนำความสงบสุขคืนสู่สังคมไทย

         นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างเป็นระบบตามโครงการโรงงานสีขาว รวมถึงยกระดับเป็นมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) อันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการตามมา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดระยอง จำนวน 156 คน

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (เนื้อหาข่าว.pdf)เนื้อหาข่าว.pdf 435 kB